วันที่   4   พฤศจิกายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - รับ รอง ผอ.สพม.สุรินทร์  100  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 13.00-16.30   - ประชุมคกก.รับสมัครพนักงานราชการ  40  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน